Workshop opzetflitser


In deze workshop, bestaande uit 2 dagdelen, leert u werken met uw eigen opzetflitser.

Deel 2 wordt korte tijd na deel 1  ingepland, om u gelegenheid te geven de opgedane kennis thuis te oefenen.

Een groep bestaat uit max. 6 deelnemers.

Kosten: € 180,00 incl. reader

(prijswijzigingen voorbehouden)

Je zou alleen moeten flitsen als dit leidt tot verbetering van foto’s.

Situaties waarin flitsen beslist overwogen kan worden, zijn bijvoorbeeld:
-bij een te groot contrast op het onderwerp, bijv. bij direct zonlicht
-bij een kleurzweem die met witbalans niet goed bij te regelen is
-bij te weinig licht voor een acceptabele ISO/ruisverhouding
-bij interieurfotografie (ook familiefoto’s binnenshuis)
-bij tegenlicht, om een goede balans te krijgen tussen helderheid van de achtergrond en van het onderwerp
-enz.

De workshop omvat twee dagdelen, die geheel worden besteed aan oefeningen in de praktijk. Uitgangspunt is om een optimale fotokwaliteit te krijgen, maar waarbij rompslomp van instellingen van flitser en camera zoveel mogelijk wordt vermeden.

Er wordt gewerkt in een klein groepje onder intensieve begeleiding van docenten van FRB Fotografie.

Deelnemers ontvangen een reader, zodat alles thuis nog eens kan worden nageslagen.

Datum:  zondag 18 september 2022