Opleidingen Fotografie


 

Veelal worden onze opleidingstrajecten fotografie gevolgd door personen die van hun (ex-)werkgever  budget hebben gekregen voor:

·         bij- of omscholing

·         outplacement

·         persoonlijke ontwikkeling.

Natuurlijk zijn er ook mensen die zonder externe financiering deze trajecten volgen.

De inhoud en planning van een traject wordt in nauw overleg met de betrokkene  en soms ook mede in samenspraak met de werkgever vastgesteld.

Een traject dat is bedoeld voor bij- of omscholing is doorgaans gericht op inkomstenverwerving. Dit is vaak niet het geval als gebruik wordt gemaakt van een potje voor persoonlijke ontwikkeling.

Geïnteresseerden kunnen wij, nadat wij een kennismakingsgesprek gevoerd hebben, in contact brengen met mensen die trajecten volgen of al afgerond hebben.