Rieka Maring, Fotografie-excursie Waterloopbos 2022