Marijke Gerridzen, fotografie-excursie macrofotografie 2022