Gerrit Alssema, fotografie-excursie 'de verlaten fabriek' 25 augustus 2019