Migchiel Reitsma, cursus landschap deel 1 voorjaar 2022