Lieuwe Mensonides, cursus macrofotografie voorjaar 2022