Jan Willem Keuning, cursus landschap 5, Stad Groningen