Gerrit Alssema, cursus productfotografie voorjaar 2020