Fokje Kramer, Ketliker Skar en omgeving Veenhuizen