Meriam den Ouden, cursus Portret & Model voorjaar 2018