Marijke de Jong, basiscursus instelbare camera voorjaar 2018