Opdracht Basiscursus instelbare camera en Cursus Licht, belichting en beeldopbouw: ongewone rust op locaties i.v.m. Corona virus