Portret & Modelfotografie deel 2


Bestemd voor degenen die de avondcursus Portret & Modelfotografie deel I hebben gevolgd. Ook de workshop Lichtkwaliteit moet zijn gevolgd of dit moet in de loop van de cursus worden gedaan.

De cursusgroep kiest zelf wat de onderwerpen zullen zijn.

Kosten: € 295,00 exclusief eventuele kosten voor een model

Tijdens deze cursussen worden 4 practica op locatie gehouden, telkens met een ander onderwerp.

Een praktijkcursus bestaat uit zeven dagdelen:

1 voorbespreking / theorieles

2 keer een dagdeel onder begeleiding fotograferen op locatie,
1 dagdeel: bespreking van de gemaakte foto’s, waarbij zonodig de theoretische kennis wordt opgefrist.

2 keer een dagdeel: onder begeleiding fotograferen op locatie.
1 dagdeel: bespreking van de gemaakte foto’s, waarbij zonodig de theoretische kennis wordt opgefrist.

Duur per les: ca. 3 uren

Frequentie: in overleg, bijvoorbeeld eenmaal per twee of drie weken op een middag in het weekend. De beide fotobesprekingen kunnen ook op avond worden gedaan.

Start: telkens in de loop van februari en in de loop van september.