Praktijkcursus fotografie voor gevorderden


Bestemd voor degenen die twee of meer van de volgende cursussen hebben gevolgd:

  • basiscursus
  • portret & modelfotografie
  • landschap & natuur
  • praktijkcursus Macrofotografie deel I
  • workshop lichtkwaliteit

 

De cursusgroep kiest zelf wat de onderwerpen zullen zijn.

Tijdens deze cursussen worden 4 practica op locatie gehouden, telkens met een ander onderwerp.

Een praktijkcursus bestaat uit zeven dagdelen:

1 voorbespreking / theorieles

2 keer een dagdeel onder begeleiding fotograferen op locatie,
1 dagdeel: bespreking van de gemaakte foto’s, waarbij zonodig de theoretische kennis wordt opgefrist.

2 keer een dagdeel: onder begeleiding fotograferen op locatie.
1 dagdeel: bespreking van de gemaakte foto’s, waarbij zonodig de theoretische kennis wordt opgefrist.

Duur per les: ca. 3 uren

Frequentie: in overleg, bijvoorbeeld eenmaal per twee of drie weken op een middag in het weekend. De beide fotobesprekingen kunnen ook op avond worden gedaan.

Start: telkens in de loop van februari en in de loop van september.

Kosten: € 295,00 exclusief eventuele kosten voor een model