© foto's: FRB fotografie
website: NDC mediagroep

Praktijkcursus fotografie voor gevorderden


Bestemd voor degenen die twee of meer van de volgende cursussen hebben gevolgd:

  • basiscursus
  • creatieve fotografie
  • portret & modelfotografie
  • landschap & natuur
  • praktijkcursus Macrofotografie deel I

Ook de workshop Lichtkwaliteit moet zijn gevolgd of dit moet in de loop van de cursus worden gedaan.

De cursusgroep kiest zelf wat de onderwerpen zullen zijn.

Tijdens deze cursussen worden 4 practica op locatie gehouden, telkens met een ander onderwerp.

Een praktijkcursus bestaat uit zeven dagdelen:

1 voorbespreking / theorieles

2 keer een dagdeel onder begeleiding fotograferen op locatie,
1 dagdeel: bespreking van de gemaakte foto’s, waarbij zonodig de theoretische kennis wordt opgefrist.

2 keer een dagdeel: onder begeleiding fotograferen op locatie.
1 dagdeel: bespreking van de gemaakte foto’s, waarbij zonodig de theoretische kennis wordt opgefrist.

Duur per les: ca. 3 uren

Frequentie: in overleg, bijvoorbeeld eenmaal per twee of drie weken op een middag in het weekend. De beide fotobesprekingen kunnen ook op avond worden gedaan.

Start: telkens in de loop van februari en in de loop van september.

Kosten: € 295,00 exclusief eventuele kosten voor een model